Terapia uzależnień

Stanowi dedykowaną formę wsparcia dla osób chcących wyzwolić się z nałogu. Praca rozpoczyna się od uświadomienia sobie przyczyny regulowania emocji w sposób niekonstruktywny, zmiany błędnych przekonań, oraz wypracowania sobie nowych konstruktywnych form regulowania emocji. Podczas terapii osoba uzależniona zdobywa wiedzę na temat uzależnienia, jego objawów, przebiegu, oraz konsekwencji na wszystkich poziomach i sferach życia.

Czas trwania do 50 minut | Cena 200zł