Interwencja kryzysowa

To działanie doraźne, krótkoterminowe, czasowo ograniczone, skoncentrowane na problemie wywołującym kryzys. Celem interwencji kryzysowej jest rozwiązanie bieżącej trudności i przywrócenie równowagi psychicznej, umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, poprzez zapewnienie jednostce wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku w stopniu znacznym.

Czas trwania do 50 minut | Cena 200zł