Opinia psychologiczna

To kompleksowa analiza, interpretacja oraz diagnoza na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych. W ramach tej usługi Klient otrzyma szczegółowy opis wyników badań wraz z diagnozą, która stanowi fundament zaleceń dotyczących dalszej pracy lub interwencji terapeutycznej.

Cena 350zł